Hotel za pse omogućava svojim posetiocima najveći mogući luksuz.

Vreme je godišnjih odmora, ako ne znate kome da ostavite kućnog ljubimca, pogledajte kako su neke razvijene zemlje rešile taj problem.

Hoteli za pse imaju sve što je potrebno vašem ljubimcu. Takvih hotela je sve više.