Drevni italijanski grad Venecija je jedna od najposećenijih turističkih destinacija na svetu. Toliko ljudi je pristizalo tokom svakog dana preko cele godine u ovaj grad da su se njegovi stanovnici neretko iseljavali na periferiju žaleći se na velike i nepodnošljive gužve. Danas na ulicama i kanalima Venecije nema ni turista, a ni lokalnih stanovnika.