Rezultat su najveće razlike u temperaturi vazduha nižih slojeva atmosfere, uz toplu površinu mora i viših hladnijih slojeva atmosfere, duvaju sa mora na kopno.

Najčešće nastaju na obalama zapadne Afrike, potom, dolaze u dodir sa toplim tropskim vodama Atlantika.

Uragani su olujni sistemi koji brzo rotiraju uz nizak pritisak u središtu, osa snažnog vrtloga je u središtu uragana.

Uragane prate velike količine padavina, koje su posledica spiralnog prenosa grmljavinskih oblaka.