Podeli

Izbor, položaj i nadležnosti patrijarha Srpske pravoslavne crkve regulisani su Ustavom SPC iz 1931. godine, koji je menjan u nekoliko navrata, 1947, 1970. i 1985. godine. Njegove odredbe predviđaju, između ostalog, da se izboru novog patrijarha pristupa najkasnije tri meseca od upražnjenja patrijarškog trona. Tada se u Beogradu ili u drugom gradu koji odredi Sveti arhijerejski sabor, sastaje Izborni sabor, koji pristupa izboru novog patrijarha.

Komentari

Vaš komentar