"Situacija u kojoj se nalazimo, zatvorenost i nedostatak kulturnog sadržaja, kao i bombardovanje koještarijama koje dolazi iz pojedinih medija, izuzetno je opasno po zdravlje našeg naroda, njegovu kulturu, jezik i mentalni sklop svakog pojedinca. Tome su najizloženiji mladi ljudi, koji još uvek nemaju izgrađene vrednosne kriterijume i koji upijaju ono što dobijaju", kaže glumica Tanja Bošković, govoreći o kulturi u vreme pandemije.

Komentari

Svi komentari (1)