Mnogobrojni turisti koji se kupaju u blizini gradića Fuenkaliente, na južnoj strani jednog od Kanarskih ostrva, La Palma, i ne slute šta se krije, na samo dvadesetak metara ispod njih.