Svetski dan borbe protiv side obeležava se svakog 1. decembra.

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koja žive sa HIV-om i AIDS- om ukazuju da je od ključne važnosti da svi koji su imali rizične kontakte što pre saznaju svoj HIV status testirajući se, uprkos situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa.

Udruženja su podsetila da je u borbi protiv HIV-а učinjen veliki napredak, ali da borba još uvek nije gotova, te da je neophodno dalje unapredjenje dostupnosti najefikasnijih terapija i širenje svesti o važnosti ranog otkrivanja HIV statusa.

Komentari

Svi komentari (0)