Upotreba mobilnih telefona u vožnji dovela nas je, uz već postojeću sveopštu nekulturu, u situaciju da smo, i kao pešaci, i kao vozači, sve neodgovorniji i neoprezniji u saobraćaju.