Kontrolisanim eksplozijama u nemačkom Filipsburgu srušena je nuklearna elektrana nakon 50 godina eksploatacije. Zvanično, elektrana je prestala sa radom 31. decembra 2019. godine.

Komentari

Svi komentari (0)