Za svakodnevno uobičajeno sporazumevanje, čoveku je dovoljno da koristi samo 600 reči.

Komentari

Svi komentari (0)