Ne samo zbog situacije u kojoj se, zbog pandemije koronavirusa, nalazimo, potrebno je da imamo uređenu kućnu apoteku sa najneophodnijim lekovima, pomoćnim lekovitim sredstvima i osnovnim medicinskim materijalom. Da nam se, kako se to kaže, nađe za prvu pomoć.