Po ličnom Hitlerovom naređenju, sa namerom da stvori odmaralište za radnike nemačkih ratnih fabrika i uz moto "Snaga kroz odmor", na ostrvu Rigen od 1936. do 1939. pristupilo se izgradnji kompleksa koji je ostao nedovršen i koji se nikada nije koristio. Pre dve godine krenulo se u obnovu kompleksa Prora na samoj obali Baltičkog mora.