U suštini na ovakvim izborima možete da birate samo između dva zla, s tim da je veće zlo dati legitimitet onima koji organizuju izbore u nepoštenim uslovima i vi ste na taj način saučesnik u svemu tome, kaže prof. dr Žarko Trebješanin, psiholog.

Komentari

Svi komentari (2)