Redovnim održavanjem dimnjaka od strane profesionalnih dimničara, uklanjamo uzroke potencijalnog izbijanja požara i postižemo veći efekat loženja.

Odžačari, ne samo da kontrolišu i održavaju dimovodne instalacije i ventilacione kanale, nego, donose i sreću.

Prema legendi, jedan dimničar je za vreme opsade Beča, 1529. godine, sa krova na kome se nalazio opazio nadiranje Turaka i o tome obavestio Bečlije.

Od tada, postoji verovanje, da bi nas sreća pratila potrebno je, čim vidimo odžačara, da se uhvatimo za dugme na našoj odeći.

Komentari

Svi komentari (0)