Uvreženo je mišljenje da je ovaj dan baksuzan i da donosi nesreću, može da padne najviše tri puta u godini. Strah od broja trinaest zove se triskaidekafobija, pa kada još padne u petak, izaziva dodatnu bojazan. Koreni ovog straha potiču iz hrišćanstva. Ipak, za razliku od "petka trinaestog", u nekim kulturama i običajima, petak se kombinuje sa drugim brojkama.