Živeo je skromno, u duhu pravoslavne vere koju je propovedao. Rođen je na crkveni praznik Usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, 11. septembra 1914. godine. Doživljavan je kao svetac koji hoda, viđan je u svakodnevnim, običnim, životnim situacijama. Prema sopstvenoj želji u testamentu, sahranjen je u porti manastira Rakovica, u Beogradu.