Pripadnici 63. padobranske brigade izvode obuku na Vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu.