Na svoje prvo i jedino putovanje je krenuo 10. aprila 1912. a potonuo samo pet dana kasnije.