Prosečni srpski muškarci se susreću sa brojnim strahovima koje uglavnom kriju. Napravili smo svojevrsnu anketu u muškom delu redakcije Nova.rs, a ovo su njihovi odgovori.