Najčistija zemlja na svetu nalazi se u našem komšiluku. Ova država, čijih 60 odsto teritorije je pokriveno šumom, dobila je međunarodno priznanje za ekologiju i održivost. Zemlja koja je dobila najviše bodova u svim kategorijama i time zaslužila ovu laskavu titulu pobednika je Slovenija.

Utvrđeno je da Slovenija ispunjava 96 od 100 indikatora održivosti, a među oko 80 zadovoljenih indikatora, su briga o okolini i klimatskim promenama, biodiverzitet, kulturna autentičnost…

Inače, Ljubljanja je još 2016. ponela titulu najzelenijeg grada Evrope. Recikliranjem otpada Slovenija godišnje treću smeća reciklira, a uvođenjem javnih bicikala, autobusa koji korsite prirodni gas i zabranom vožnje automobila po centrima većih gradova, uspeli su da smanje emisiju štetnih gasova.

Prema podacima, u Sloveniji postoji 20.000 vrsta životinja i biljaka koji neomtano žive u 40 nacionalnih parkova i rezervata.