„Munjeviti udar 2021.“ – kad vojna policija krene u akciju

Video 22. jun. 202112:52
Podeli:

U okviru Združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem „Munjeviti udar 2021“, na poligonu „Orešac“ kod Vršca jedinice vojne policije realizovale su taktička uvežbavanja neutralisanju diverzantske grupe.

Na vežbi se uvežbavaju taktike, tehnike i procedure koje se primenjuju u blokadi i uništenju diverzantske grupe, od dobijanja obaveštajnih podataka do uspešnog izvršenja zadatka uz upotrebu žive sile i specijalnih vozila.

Nastupanje vojnih policajaca u napadu na diverzantsku grupu, dejstvo snajperskih parova i borbenih vozila vojne policije, kao i konačno uništenje otpornih tački diverzantske grupe i uz upotrebu ručnih raketnih bacača, deo su segmenata vežbe koje izvode vojni policajci.

Vežbovne aktivnosti na „Orešcu“ deo su Združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem „Munjeviti udar 2021“, koja se u sadejstvu izvodi na više lokacija širom Republike Srbije.

Komentari

Vaš komentar