Pandemija koronavirusa odrazila se na svakodnevni život i navike običnih ljudi. Narodi su vekovima uspostavljali određene običaje i pozdrave koji se danas dovode u pitanje.