U zavisnosti od temperamenta, razlikujemo četiri tipa ličnosti: kolerični, flegmatični, sangvinični i melanholični. Pored te podele, naučna istraživanja, ukazuju i na uticaj godišnjeg doba, u kome smo rođeni, na naše raspoloženje. Od značaja je količina upijene sunčeve svetlosti u vreme rođenja, a više se ispoljava na naše raspoloženje u starijoj životnoj dobi.