Nadrealista, ratnik, diplomata. Konstantin Koča Popović. Čovek impresivne biografije, čiji se legat nalazi u Istorijskom arhivu Beograda. Još za života je odlučio da ličnu građu kojom je raspolagao, radnu sobu u kojoj je stvarao, odlikovanja i kućnu biblioteku sa preko sedam hiljada knjiga, kao i trista gramofonskih ploča klasične muzike, pokloni Istorijskom arhivu Beograda. "Činjenica da je takav život živeo, i da je tako postupao, može da nam pokaže kakav bi trebalo da bude naš put", kaže Mirjana Obradović, arhivski savetnik u Istorijskom arhivu Beograda. Konstantin Koča Popović preminuo je 20. oktobra 1992. u Beogradu.