Sve češće sa televizije dopiru čudno akcentovane reči, koje nam paraju čulo sluha.

I koliko god da nas prezenteri uveravaju u ispravnost takvog naglašavanja pojedinih reči, imamo utisak da se ni oni u običnom, svakodnevnom, govoru, tako ne izražavaju. I zato, da parafraziramo Vuka Stefanovića Karadžića: „Govori kao što akcentuješ ili akcentuj kao što govoriš“!