Ova zapanjujuća 3D umetnost je delo meksičkog umetnika. Koristeći pametnu tehniku anamorfnog slikanja, on čini da njegove 2D slike dolaze u trodimenzionalni život ako se gledaju iz određenog ugla.