Muž je koristio svaku priliku da svoju suprugu iznenadi pucnjima iz plastičnog oružja za decu. Reakcije supruge na maltretiranje detinjastog muža su mnogima bile interesantne, nama posebno.