Poput tinejdžera koji se gađaju jastucima, tako se i mladunci kengura igraju, razmenjujući nežne udarce.