Zoran Jovanović je živeo na Kosovu, 1997, godine je od mine izgubio obe noge. Svakoga dana sedi kod "Grčke kraljice" u Knez Mihailovoj, gotovo neprimetno, tiho moleći za našu pomoć. Popričali smo sa njim i saznali nešto više o njegovoj životnoj priči.