Velika količina ribe otrovana je hemikalijama u rukavcu Dunava kod Višnjičke banje, kaže Maja Lilić iz organizacije Ne davimo Beograd. Pošto je nivo vode visok, to znači da ima dovoljno kiseonika i da njegov manjak nije prouzrokovao pomor ribe, što se, inače, najčešće događa.

To nas dovodi do zaključka, kaže Maja Lilić, da je do uginuća ribe došlo usled ispuštanja otrovnih materija u reku. Najviše je stradao tolstolobik, veoma otporna riba, koja vodu filtrira kroz škrge. U ovom slučaju zagađena voda direktno je dovela do pomora ove vrste ribe.

Komentari

Svi komentari (0)