Sve češće sa televizije dopiru čudno akcentovane reči, koje nam paraju čulo sluha. I koliko god da nas prezenteri uveravaju u ispravnost takvog naglašavanja pojedinih reči, imamo utisak da ni oni u običnom, svakodnevnom, životu, tako ne govore. I zato, da parafraziramo Vuka Stefanovića Karadžića: "Govori kao što akcentuješ ili akcentuj kao što govoriš"!

Komentari

Svi komentari (5)