Faberžeova jaja danas su simbol luksuza ukrašena dragim kamenjem i zlatom, predmet su divljenja ljudi širom sveta, i predmet žudnje milionera. Međutim, prvo jaje nastalo je kao simbol ljubavi...