Pored restorana koji svojim klijentima hranu dostavljaju na kućnu adresu, tržište otvara prostor za specijalizovane firme za dostavu hrane, naručene preko posebnih platformi i aplikacija. Reč je o veoma ozbiljnom biznisu, samo je u SAD vrednost isporučene hrane 210 milijardi dolara godišnje. A sve je počelo iz nužde, odmah posle Drugog svetskog rata, i to u Velikoj Britaniji.