Digitalizacija je odavno uzela maha to menja naš život i poboljšava našu svakodnevnicu. Do nas dopire velika količina informacija i usluga bilo gde u svetu da se nalazimo.