Dani kada je francuska konjica kaskala za srpskom pešadijom

Video 15. sep. 202121:01
Podeli:

Proboj Solunskog fronta, u zoru 15. septembra 1918. godine označio je početak kraja Velikog rata i slom Centralnih sila.

Glavninu proboja činilo je 150.000 srpskih vojnika koji su zajedno sa saveznicima, Francuzima i Britancima, pod komandom generala Franša Deperea krenuli u odlučni boj.

Srpski seljak u uniformi, željan povratka u svoju zemlju, nezaustavljivo je krenuo u juriš, gazeći sve pred sobom. Uvod u proboj fronta usledio je dan ranije topovskim napadom saveznika na neprijateljske položaje.

Po kazivanju generala Deperea, francuska komora na konjima jedva je sustizala srpsku pešadiju. Skoplje je oslobođeno 25. septembra, srpska vojska se približavala Bugarskoj, što je dovelo do njene predaje.