Titanik je na svoje prvo i jedino putovanje krenuo 10. aprila 1912. a potonuo samo pet dana kasnije.