Foto: osa-oba.gov.ba

Predsedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obaveštajno-sigurnosne agencije (OSA) Parlamentarne skupštine BiH Nermin Nikšić, potvrdio je nakon sednice da je usvojen zaključak kojim se traži na uvid diploma direktora OSA-e Osmana Mehmedagića, u roku od sedam dana. Sporno je da li Mehmedagić ispunjava uslove za obavljanje dužnosti direktora OSA-e, s obzirom da je njegova diploma poništena.

Kako je rečeno, članovi Komisije zatražili su i mišljenje od Veća ministara BiH, da li Mehmedagić ispunjava uslove za obavljanje dužnosti direktora OSA-e, s obzirom da je njegova diploma poništena.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom 2019. godine pokrenulo istragu o lažnim diplomama zvaničnika u BiH, te zatražilo od svih direktora bezbednosnih agencija BiH da dostave na uvid svoje diplome. Sve agencije su odgovorile na zahtev Tužilaštva BiH, osim OSA-e.

U avgustu iste godine, Inspektorat Republike Srpske naložio je poništavanje fakultetske diplome direktora OSA-e Osmana Mehmedagića.

Poništenje je usledilo nakon zahteva Tužilaštva Bosne i Hercegovine za proveru zakonitosti sticanja njegove diplome koju je izdao Fakultet za poslovne studije, čiji pravni sledbenik je Univerzitet za poslovne studije Banjaluka.

Portparolka Inspektorata RS Duška Makivić je pojasnila da je „uvidom u matične knjige i drugu predočenu dokumentaciju utvrđeno da je imenovanom odobren upis na treću godinu Fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za stecanje više stručne spreme na Pravnom Fakultetu u Sarajevu, ali su mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite“.

„Utvrđen je i veći broj propusta u samoj dokumentaciji, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imale potpis referenta Studentske službe, u delu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu upisani svi podaci. Inspektorima nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita koje u skladu sa zakonom popunjava ispitivača i dostavlja Studentskoj službi“, kazala je Makivić.

Utvrđene su i nepravilnosti vezane uz prijavne i semestralnie listove, kao i za priznavanje ispita, odnosno utvrđeno je i da su Mehmedagiću priznati neki ispiti, a da je zatim ponovo polagao te iste predmete, te je ostalo nejasno da li mu je ispit priznat ili je isti polagao.

Iz OSA-e su tada reagovali saopštenjem da se radi o udaru na Agenciju kroz pokušaj diskreditacije njenog čelnog čovjeka i montaži.

Komisija za nadzor nad radom OSA-e Parlamentarne skupštine BiH na sednici održanoj u sredu 17. juna zatražila je i od predsedavajućeg Veća ministara BiH Zorana Tegeltije da dostavi imena kandidata za poziciju direktora i zamenika, kao i glavnog inspektora agencije, budući da je aktuelnom rukovodstvu istekao mandat u novembru 2019. godine.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)