Foto:EPA-EFE/PATRICK SEEGER

Skoro stopostotnom većinom glasova, Evropski parlament usvojio je tri zakonodavna predloga Evropske komisije za saniranje posledica pandemije virusa COVID-19 u državama članicama Evropske Unije i zemljama kandidatima za članstvo.

Poslanici su usvojili Inicijativu za ulaganje u odgovor na koronavirus, koji će državama članicama omogućiti korišćenje 37 milijardi evra za borbu sa posledicama krize.

Novac je obezbeđen iz strukturnih i investicionih fondova Unije, iz kojih svake godine države članice primaju novac za predfinansiranje projekata.

Sredstva koja ostanu neiskorišćena moraju biti vraćena u bužet EU, a u slučaju prošle godine to iznosi skoro osam milijardi evra, novac koji će sada države moći da zadrže. Izračunato je da bi taj iznos mogao biti dopunjen sa oko 29 milijardi evra predviđenih za sufinansiranje EU.

Usvojene su i izmene Fonda solidarnosti EU, kojima su proširenje oblasti u kojima se mogu koristiti, ne samo za pomoć pri prirodnim katastrofama, već i značajnom ugrožavanju javnog zdravlja.

Kako je predviđeno, za hitne intervencije pri katastrofama može biti izdvojeno i do 100 miliona evra.

Novac će moći da bude iskorišćen za sprovođenje mera za brz odgovor, ukljućujući medicinsku pomoć ugroženom stanovništvu i zaštitu građana od zaraze, sprovođenjem preventivnih mera, mera praćenja i mera za ublažavanje udara na zdravlje stanovništva.

Takođe, izmenama je predviđeno da ta pomoć bude dostupna ne samo zemljama članicama, već i zemljama kandidatima za članstvo u EU.

Zaustavljeni „letovi duhova“

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su i incijativu Evropske komisije da se zaustave takozvani „letovi duhova“.

U skladu sa aktuelnim evropskih propisima, aviokompanija može izgubiti unapred određene termine za poletanje i sletanje, ukoliko ne obavlja najmanje 80% letova predviđenih ugovorom, zbog čega su one prinuđene da obavljaju veliki broj letova na kojima nema putnika.

Na taj način one troše ogromne količine goriva, negativno utiču na okolinu, a same su izložene ogromnim troškovima za koje nemaju pokriće. Zbog toga je taj deo propisa stavljen van snage, počev od 23. januara, kada je zatvoren prvi aerodrom u Kini do juna ove godine.

Sednica je održana u gotovo praznoj sali Evropskog parlamenta u Briselu, jer su skoro svi poslanici prihvatili predlog predsednika Evropskog parlamenta Davida Sasolija da, iz bezbednosnih razloga, u raspravi i glasanju učestvuju elektronskim putem.

Članovi parlamenta su kod svojih kuća štampali formulare na kojima su glasali, potpisivali ih, skenirali i slali elektronskom poštom u Parlament.

 

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram