Nakon što je predsedavajuća Saveta bezbednosti UN opomenula predsednika Aleksandra Vučić, upozorenje je dobila i njegova savetnica Suzana Vasiljević. Vasiljević je dobila opomenu od, kako se pretpostavlja, ljudi iz protokola, zbog snimanja telefonom.