Foto: EPA/SRĐAN SUKI

Lokalni izbori su raspisani za 17 skupština gradskih opština u Beogradu, formirane su opštinske izborne komisije, a nadležni kažu da se broj birača nije značajno promenio.

Broj birača u Beogradu nije se značajno promenio od održavanja izbora za gradske odbornike pre dve godine, kaže predsednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić za RTS.

„Otprilike isti broj birača, nije se povećao, iako je birački spisak u poslednje dve godine značajno ažuriran i značajno prečešljan. Isti je otprilike i broj biračkih mesta, negde oko 1.200 biračkih mesta na teritoriji Grada Beograda“, rekao je Zoran Lukić.

Pošto se ne sprovode izbori za Skupštinu grada Beograda, već za skupštine 17 gradskih opština, Zoran Lukić je naveo da Gradska izborna komisija neće vršiti nadzor nad 17 opštinskih izbornih komisija, već će one biti samostalne u kontroli izbora za odbornike.

Predsednik Gradske izborne komisije je dodao da građani mogu da imaju uvid u birački spisak preko sajta republičkog ministarstva, preko sajta opština, mogu lično da dođu u opštinu da izvrše uvid u birački spisak.

„Uvid u birački spisak je značajno olakšan i sada su raspisani oglasi na svim sajtovima i na svim oglasnim tablama da svi građani mogu da izvrše uvid u birački spisak, što je i obaveza svih opština“, rekao je Zoran Lukić.

Ukoliko neko želi da promeni glasačko mesto, to može da učini najkasnije tri dana pre održavanja izbora.

„Promeni se prebivalište u MUP-u i izvrši se automatski promena u biračkom spisku“, naveo je Lukić i dodao da se osamnaestogodišnjaci takođe automatski upisuju u birački spisak.

Nije neophodno poneti obaveštenje

Kada je reč o obaveštenju o vremenu i mestu glasanja, predsednik Gradske izborne komisije navodi da ono nije neophodno za glasanje, ali da bi bilo dobro poneti, jer to znatno olakšava rad biračkim odborima.

„Uslov da bi se izašlo na glasanje je da se ima važeća lična karta ili važeći pasoš i da je birač upisan u izvod iz biračkog spiska za glasanje na tom biračkom mestu“, naveo je Zoran Lukić i dodao da su opštinske izborne komisije juče zasedale u svih 17 beogradskih opština.

Predsednik Gradske izborne komisije je naglasio da će svaka opštinska izborna komisija zasebno utvrditi boju glasačkih listića na svojoj teritoriji i da je preporuka da boja listića ne bude ista kao ona koja se bude koristila na listićima za parlamentarne izbore.

„Treba gađati da ne bude ista boja, da bi se razlikovalo, jer, ne zaboravimo, na svakom biračkom mestu će se održati izbori za izbor narodnih poslanika i za izbor lokalnih odbornika“, kazao je Lukić.

Govoreći o tome ko, prema zakonu, može da se kandiduje na lokalnim izborima, Zoran Lukić je naveo da to mogu da budu poslovno sposobni i punoletni građani koji imaju biračko pravo na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se kandiduju.