Građani veruju da bi poseta Bajdena Srbiji poboljšala odnose

Politika 30. jun. 202112:00
Podeli:
Dzo Bajden Joe Biden
Džo Bajden Foto:Tanjug/AP Photo/Patrick Semansky

U godini u kojoj obeležavamo 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa SAD, građani Srbije smatraju da bi odnose Srbije i SAD poboljšala poseta Bajdena Srbiji i rešavanje pitanja Kosova i da Vučić najviše radi na poboljšanju odnosa. Više je onih koji misle da je važno imati dobre odnose i sa SAD i sa Rusijom, manje onih koji prednost daju Rusiji u odnosu na Ameriku i koji smatraju Ameriku neprijateljem Srbije, saopštio je Institut za evropske poslove.

Institut za evropske poslove, u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom, šestu godinu zaredom sproveo je u aprilu istraživanje javnog mnjenja o odnosima Srbije i SAD. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1.207 ispitanika.

Prema rezultatima istraživanja, na skali od 1 do 5 (gde je prosek 3) odnosi dve države ocenjeni su prosečnom ocenom 2,58. Više ocene daju žene i građani mlađi od 30 godina. Manje od polovine, odnosno 41% građana veruje da će, u budućnosti, odnosi Srbije i SAD biti bolji i ovaj stav u većoj meri zastupaju muškarci, stariji od 45 godina, 20% ne zna da proceni, dok 39% građana misli da neće doći do poboljšanja odnosa.

Na pitanje šta bi poboljšalo odnose Srbije i Amerike 16,2% navodi da je to rešenje pitanja Kosova, 14,6% navodi izvinjenje NATO-a i ratnu odštetu, 12,9% da nam vrate Kosovo i više ga ne diraju, 10,3% promenu predsednika SAD, 9,5% ulazak Srbije u EU, 7,8% promenu vlasti u Srbiji, 7,5% da nas bolje upoznaju, 6,7% ulazak Srbije u NATO 9,7% i 5,4% pominje saradnju u oblasti kulture, sporta i obrazovanja, dok 6,3% ne zna da odgovori na ovo pitanje.

Od ukupnog broja ispitanih, 44% građana Srbije smatra da bi poseta Džo Bajdena poboljšala odnose Srbije i Amerike, 38% smatra suprotno, dok je 18% neodlučnih. Više od polovine, odnosno 54,3% građana stava je da je za Srbiju značajno da ima dobre odnose i sa Rusijom i sa Amerikom, Rusiju navodi 31,7%. Prednost odnosima sa Amerikom daje 6%, u međuvremenu 3,5% navodi odgovor „ni sa jednom“, dok 4,5% građana nema stav po ovom pitanju. Prilikom poređenja dobijenih rezultata sa prethodnim istraživačkim talasima uočen je blagi rast broja ispitanika koji navode da je za Srbiju značajnije da ima bolje odnose sa obe države, a blagi pad da je značajnije da ima bolje odnose sa Rusijom.

Po mišljenju građana Srbije, političar koji u Srbiji najviše radi na dobrim odnosima sa SAD je Aleksandar Vučić, koga navodi 42,6%, dok 35,1% njih ne zna da odgovori na ovo pitanje.

O odnosima Srbije i Amerike najveći broj građana informiše se putem televizije (35,8%), 25,0% navodi internet portale, 12,6% štampane medije, 12,2% informiše se putem društvenih mreža, 6,5% preko porodice, prijatelja i kolega, 2,7% putem radija, a 5,1% građana se uopšte ne informiše na ovu temu. Posle poređenja dobijenih rezultata sa prethodnim istraživačkim talasima uočen je blagi porast vrednosti za internet portale i društvene mreže, dok je za televiziju uočen blagi pad.

39% građana Srbije smatra da je SAD neprijatelj Srbije (u većoj meri muškarci), 23% smatra da je prijatelj, a 38% ne zna da odgovori. U odnosu na istraživačke talase iz prethodnih godina, broj građana koji smatraju da je SAD neprijatelj Srbije se poklapa sa rezultatima iz 2020. godine ali je opala za 11% u odnosu na ranije istraživačke talase.
Pratite nas i na društvenim mrežama:
 
Facebook
 
Twitter
 
Instagram

Komentari

Vaš komentar