Danas je tačno 100 dana od parlamentarnih izbora u Srbiji, a Vladu još nemamo, što za sobom vuče čitav niz političkih posledica - ne usvajaju se zakoni u skupštini jer tehnička vlada ne može da ih predlaže, proces evrointegracija stoji na mrtvoj tački pa ove godine nismo otvorili nijedno poglavlje, nemamo šefa pregovaračkog tima za razgovore sa EU, u najmanje 24 države nemamo ambasadore i te poslove obavljaju otpravnici poslova...

Komentari

Vaš komentar