Foto: UN-IRMCT/Leslie Hondebrink-Hermer/Handout via REUTERS

Žalbeno veće Mehanizma za krivične sudove u Hagu ponovo je danas odbilo zahtev za hospitalizaciju nekadašnjeg komadanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, koji su podneli njegovi advokati.

Ova odluka je doneta većinom glasova petočlanog veća, sa suprotnim mišljenjem sudije Priske Njambe, koja presedava većem, saopšteno je danas iz Haga.

U odluci se podseća da je u poslednje vreme Žalbeno veće već odbilo nekoliko zahteva odbrane za hospitalizaciju Mladića, pa je apelovalo na branioce da se uzdrže od podnosenja istih zahteva.

„Uzimajući u obzir zahtev za preispitivanje ranije odbijajuće odluke, kojim se ponovo zahteva od Žalbenog veća da interveniše u stvarima strogo povezanim sa upravljanjem Mladićevom medicinskom negom, Žalbeno veće smatra da je zahtev neozbiljan i predstavlja zloupotrebu postupka“, navodi se pored ostalog u odluci.

Mladić se nalazi u pritvoru u Ševeningenu od hapšenja 2011. godine i boluje od više bolesti.

Prošle sedmice pred Žalbenim mehaniznom održana je rasprava po žalbama na prvostepenu presudu, kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog navodnog genocida i ratnih zločina u BIH.

Tom prilikom jedan od njegovih branilaca Dragan Ivetić je više puta upozorio veće da Mladić zbog narušenog zdravlja nije procesno sposoban da prati suđenje, pa je tražio da se obavi veštačenje njegove procesne sposobnosti i zakaže nova rasprava.

Komentari

Svi komentari (0)