Foto:Vesna Lalić

Udruženje sudija i tužilaca Srbije upozorilo je danas na ugroženost zdravlja zaposlenih u sudovima i tužilaštvima koji postupaju u prvom stepenu i apelovalo na najviše pravosudne organe i institucije da ozbiljno pristupe trenutnoj epidemiološkoj situaciji sa virusom Covid 19 i da poštuju uputstava i preporuka nadležnih organa.

Tim povodom je Udruženje Visokom savetu sudstva, Vrhovnom kasacionom sudu, Državnom veću tužilaca, Republičkom javnom tužilaštvu i Ministarstvu pravde predložilo da donesu nove mere na određeno vreme za rad sudova i javnih tužilaštava, kako ne bi doveli u opasnost život zaposlenih i gradana.

Takođe Udruženje traži da se rukovodiocima pravosudnih organa ukaže da poštuju uputstva i preporuke nadležnih institucija i organa i ozbiljno pristupe trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Prvostepeni pravosudni organi imaju veliki broj zakazanih suđenja i veliki broj stranaka koje se odazivaju na suđenja.