Foto:Profimedia.rs

U srpskim zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u toku 2018. godine došlo je do smanjenja stope prenaseljenosti, saopštava Uprava za izvršenje krivičnih sankcija da je navedeno u izveštaju Saveta Evrope (SE) za tu godinu.

Srbija je 2017. godine imala 109.2 lica lišenih slobode na 100 slobodnih mesta u zavodima, dok je u 2018. godini ta stopa pala na 105,5, navodi se u saopštenju.

Uprava podseća da je u skladu sa standardima SE i Evropske unije (EU), u oktobru 2018. godine otvoren novi moderan zatvor u Pančevu za smeštaj 500 lica, što je, kako smatra, uticalo i da izveštaj bude povoljniji.

U izveštaju je navedeno i da veći problem sa smanjenim kapacitetima od Srbije imaju i države članice SE i EU, poput Belgije (120.6 na 100 slobodnih mesta), Italije (118.9 lica), Francuske (116.5 lica), Mađarske (114.5 lica), Rumunije (113.1), Malte (107), Grčke (106.8) i neznatno više Austrija (105.8).