Foto: N1

 Viši sud u Beogradu odlučio je danas da obustavi krivični postupak protiv bivšeg upravnika Okružnog zatvora u Beogradu, Dragiše Blanuše koji je vođen po privatnoj optužnici naslednika nekadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

Postupak je obustavljen jer ni privatni tužioci – Miloševićeva deca Marija i Marko, kao ni njihovi punomoćnici nisu danas došli na suđenje.

Dugodogišnji punomoćnik porodice Milošević, advokat Zdenko Tomanović je 30. januara dopisom obavestio sud da mu je Marija Milošević otkazala punomoćje, a kako se danas u sudu nije pojavio novi zastupnik sudija je odlučila da obustavi proces.

Marija i Marko Milošević imaju pravo žalbe Apelacionom sudu na odluku o obustavi postupka.

Nakon smrti Miloševićeve supruge Mirjane Marković, njena deca su nastavila krivično gonjenje Blanuše i privatnom optužnicom su ga teretili  za otmicu svog oca, nekadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, prilikom izručenja Hagu 2001. godine, i druga krivična dela na štetu te porodice.

Optužnicu su preko punomoćnika u svojstvu „oštećenih kao tužilaca“ još 2005. protiv Blanuše podneli Slobodan Milošević, koji je tada već bio u Hagu i njegova supruga Mira Marković, nakon što je tužilaštvo odbacilo njihovu krivičnu prijavu protiv Blanuše.

Milošević je u martu 2006. godine umro u pritvoru Haškog tribunala, a Markovićeva je prošle godine preminula u Rusiji u kojoj je poslednih 13 godina živela u azilu.

Nakon njihove smrti krivično gonjenje preuzeli su njihovi naslednici i to u ponovljenom postupku, pošto je prvu presuda kojom je Blanuša bio oslobođen od optužbi u martu 2017. ukinuo Apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja.

Privatnom optužnicom nekadašnji upravnik Okružnog zatvora Dragiša Blanuša teretio se za otmicu Slobodana Miloševića prilikom izručenja Hagu, jer je bez odobrenja suda dozvolio da 28. juna 2001. godine NN lica odvedu Miloševića iz zatvora, a potom ga prebace u pritvor Haškog tribunala, gde je umro 11. marta 2006. godine.

Blanušu su Miloševići teretili i da je neovlašćeno objavio knjigu „Čuvao sam Miloševića“, koja govori o pritvorskim danima bivšeg predsednika SRJ pred njegovo izručenje Hagu, za koju je takođe bio oslobođen.

Ponovo mu se sudilo i zbog optužbe ove porodice za neovlašćeno objaljivanje Milioševićevih fotografija slikanih u pritvoru, koja je bila odbijena zbog zastarelosti.