Načelnik inspekcije i inspektor rada u Užicu dobili krivične

Hronika 18. maj. 202111:22
Podeli:
Foto: Slavica Panić/Nova.rs

Protiv načenika Odeljenja inspekcije rada za Zlatiborski okrug u Užicu Moma Mišovića i inspektora za rad istog inspektorata Zorana Rečevića Osnovnom javnom tužilaštvu Užice, podneta je krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi.

Tužbu je podneo advokat Sindikata Sloga posle obraćanja članice sindikata Vesne Tošić, koja je od Inspekcije rada tražila zaštitu zbog protivzakonitog otkaza i dobila odgovor da ta inspekcija nije nadležna za njen slučaj iako je sud potvrdio njenje tvrdnje i presudio u njenu korist.

Vesna Tošić je bila zaposlena kod poslodavca Metalplast-plus d.o.o. u statusu zaposlene na neodređeno vreme. Rešenjem tuženog poslodavca, bez delovodnog broja, oštećenoj je otkazan Ugovor o radu a kao razlog otkaza navedeno je neostvarivanje rezultata rada. Oštećena je podnela tužbu Osnovnom sudu u Užicu radi poništaja kao nezakonitog navedenog rešenja o otkazu ugovora o radu, i pravnosnažnom i izvršnom presudom na osnovu priznanja poslodavca, zahtev je usvojen, poništeno je rešenje o otkazu ugovora o radu i poslodavac je oštećenu vratio na posao.
„Paralelno sa podnošenjem tužbe, oštećena je istog dana Odeljenju inspekcije rada Zlatiborskog upravnog okruga podnela i prijavu o nepravilnostima u radu od strane poslodavca. Postupajući po prijavi o nepravilnostima u radu od strane poslodavca osumnjičeni inspektor rada Zoran Rečević je najpre dostavio obaveštenje u pisanoj formi u kome je konstatovao da po članu 18. Zakona o inspekcijskom nadzoru inspekcija ne može postupati zbog nenadležnosti. Nakon podnete pritužbe na rad inspektora, osumnjičeni načelnik Inspekcije rada Momo Mišović donosi rešenje kojim odbija kao neosnovanu tužbu oštećene, sa identičnim obrazloženjem o nepostojanju nadležnosti Inspekcije jer joj je prestao radni odnos, uz nalog postupajućem inspektoru rada da po podnetoj prijavi odluči rešenjem. Postupajući po datom nalogu osumnjičeni inspektor rada Zoran Rečević donosi rešenje kojim odbacuje prijavu Vesne Tošić, sa ponovljenim obrazloženjem da inspekcija ne može postupati zbog nenadležnosti“, kaže za Nova.rs predsednik Sindikata Sloga Glišo Vidović.

Glošo Vidović, Foto: Slavica Panić/Nova.rs

Vidović tvrdi da postoje osnovi sumnje da su Inspektor rada Zoran Rečević i njegov pretpostavljeni, načelnik Inspekcije rada Momo Mišović prilikom postupanja po prijavi o nepravilnostima u radu od strane poslodavca prekršili imperativne odredbe Zakona o radu, konkretno odredbu člana 268. ZOR kojom je propisano da nadzor nad primenom ovog zakona vrši inspekcija rada, iako su bili svesni, ili bili dužni i mogli biti svesni da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog, pa je takva povreda i nastupila, čime su, kako tvrdi Vidović, kao saizvršioci izvršili krivično delo nesavestan rad u službi.

„Vesna Tošić je prijavu podnela u vreme kad je imala status zaposlene i bila u radnom odnosu. Kako joj je Ugovor o radu otkazan uz direktnu povredu odredaba ZOR, to prestanak njenog radno-pravnog statusa nema nikakvog uticaja na obavezu inspektora rada da pokrene prekršajni postupak protiv poslodavca i odgovornog lica zbog prekršaja, s obzirom na činjenicu da je kao posledica upravo tog prekšaja i došlo do prestanka radnog odnosa“, dodaje Vidović.

Vidović je za Nova.rs još rekao da ovo nije prvi put da pomenuta Inspekcija rada u Užicu, odbija da postupa po prijavama radnika čime se stvara utisak da češće štiti poslodavce nego zaposlene i da se njihov rad najčešće svodi na formalno postupanje bez ozbiljne namere da utiču na poslodavce da poštuju Zakon o radu.

Načelnik Odeljenja inspekcije rada za Zlatiborski okrug u Užicu Momo Mišović, nije želeo da na ovu temu govori za portal Nova.rs te je kratko prokomentarisao da je sve urađeno po zakonu i da od Tužilaštva nije dobio nikakvo obaveštenje o podnetoj krivičnoj prijavi.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar