Ilustracija, Policija u Novom Pazaru Foto:Iran Ličina

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u 2021. godini potrošilo 2,4 milijarde dinara (oko 20,5 miliona evra) za novčane kazne i penale po rešenju sudova.

Najveći deo rashoda na ime novčanih kazni i penala, izvršen je iz radnih sporova, i to u iznosu od 1,18 milijardi dinara. To je 49 odsto ukupnih rashoda na ime novčanih kazni, piše u analizi finansijskih izveštaja MUP-a za 2021. godinu koju je izvršila Državna revizorska institucija.

„U postupku revizije izvršen je uvid u dokumentaciju koja se odnosi na prinudnu naplatu sa računa Ministarstva, na ime: radnih sporova, naknade materijalne i nematerijalne štete, troškova izvršenja parničnog postupka“, piše DRI.

Na namenu „naknada štete“ sa računa MUP-a je otišlo 195,9 miliona dinara, za „troškove izvršenja parničkog postupka“ 51 milion dinara, za „dobavljače“ 48,5 miliona dinara, piše Nova ekonomija.

„Prinudna naplata bez dokumentacije“ ukupno je iznosila 900 miliona dinara, dok je pod stavkom „ostalo“, u okviru kazni i penala, izvršeno 32,2 miliona dinara.

U poslednjih deset godina Republika Srbija je iz budžeta isplatila oko milijardu evra za kazne i penale, pisala je ranije Nova ekonimija.

Pored odšteta po osnovu međunarodnih privrednih arbitraža, u „kazne i penale“ spadaju i odštete po presudama domaćih sudova, a pored inevesticionih postoje i radni i drugi sporovi gde Srbija izmiruje odštetu povređenoj strani.

Samo ove godine na ime kazni i penala u budžetu je predviđeno 280 miliona evra.

Gledano prema računu sa kog se isplaćuju kazne i penali, najviše ih je planirano sa računa Ministarstva finansija, 140 miliona evra (bez onih 80 miliona evra za restituciju), sa računa sudova zajedno sa Ministarstvom pravde oko 30 miliona evra, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) 10 miliona evra i Ministarstva odbrane sedam miliona evra.

Bonus video: Veliko hapšenje pedofila po Srbiji – mamili decu preko interneta

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar