Hadži Dragan Antić E-Stock/Miloš Rafailović

Nekadašnji republički ministar finansija Borislav Milačić i direktor RTV "Politika" Hadži Dragan Antić prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu oslobođeni su optužbi za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa nabavkom TV opreme 2000. godine za televiziju STV "Mreža", čiji je osnivač bila Socijalistička partija Srbije.

Oslobađajuća presuda izrečena im je 27. februara ove godine, precizirala je za Tanjug portparol suda Tatjana Tešić.

Predmet se sada nalazi u Apelacionom sudu u Beogradu po žalbi tužilaštva.

Sednica Apelacionog suda koja je bila zakazana za danas odložena je, rekla je Tanjugu portpatol tog suda Mirjana Piljić.

U ovom predmetu pored Antića i Milačića bio je optužen i nekadašnji potpredsenik Vlade Srbije Nikola Šainović, protiv koga je postupak razdvojen.

Istraga protiv njih bila je pokrenuta 2002. godine.

U presudi u koju je Tanjug imao uvid, navodi se da se Milačić oslobađa od optužbe da je pribavio imovinsku korist za SPS od 41 milion dinara iskorišćavanjem službenog položaja u Ministarstvu finansija.

Optužnicom, za koju Viši sud smatra da nije dokazana, tereti ga da je zaposlenima u tom ministarstvu dao nalog da na teret budžetske rezerve izdaju akceptne naloge u navedenom iznosu, kao pokriće za kupovinu 2.577.702 američkih dolara, koje je Narodna banka Jugoslavije prodala „Beogradskoj banci“ a.d. za navodne potrebe kupovine emisione opreme za RTV „Politika“ i „RTS“, iako je znao da će se sredstva upotrebiti za kupovinu opreme za STV „Mreža“.

Hadži Antić se istom optužnicom tereti da je po prethodnom dogovoru sa Milačićem i Šainovićem, kao direktor preduzeća RTV „Politika“ prekoračenjem granica svog svog ovlašćenja pribavio drugom pravnom licu imovinsku korist u naznačenom iznostu.

On je, prema nedokazanoj optužnici, omogućio tehničku realizaciju posla i obezbedio da sva dokumentacija o kupovini te opreme glasi na preduzeće RTV „Politika“, kaoi da radnici tog preduzeća učestvuju u kupovini te opreme u NR Kini.

Komentari

Svi komentari (0)