Podeli
Foto: Nova.rs

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio direktora i vlasnika turističke agencije "Kontevita", Želimira Šimpragu od krivične odgovornosti, odnosno od optužbi da je namerno preko te agencije 2010. godine oštetio više desetina građana za ukupno više od osam miliona dinara i 49.000 evra, kako bi sebi pribavio korist.

Ovom presudom odbijena je žalba tužioca i potvrđena je presuda Višeg suda u Beogradu kojom je Šimpraga po drugi put oslobođen od optužbe, jer nije dokazano da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, a oštećeni građani su radi ostvarivanja svojih imovinsko-pravnih zahteva upućeni na parnicu.

Šimpragu je tužilaštvo teretilo da je od 1. januara do 14. jula 2010. godine iskoristio svoj položaj i sebi pribavio protivpravnu imovinsku na štetu građana, prikrivajući da je agencija prezadužena i da se novac uplaćen za aranžmane ne uplaćuje na račune ino partnera.

Međutim, po mišljenju Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilno Šimpragu oslobodio od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, s obzirom da nije dokazano da je okrivljeni izvršio ovo krivično delo.

Apelacioni sud je ukazao da se “prema pravilnom uverenju prvostepenog suda, ovde radi o građansko-pravnom odnosu, a u ovom krivičnom postupku nije dokazano da je okrivljeni sebi pribavio imovinsku korist, niti da je imao nameru da sebi pribavi imovinsku korist na način što bi obmanuo klijente”.

Podseća da su tokom krivičnog postupka ispitani svedoci – oštećeni građani, koji su platili turističke aranžmane, i da Šimpraga nije osporio da su svi oni i uplatili turističke aranžmane kako su to opisali, niti je osporio da brojni oštećeni nisu iskoristili svoje uplaćene aranžmane.

Takođe ukazuje da je okrivljeni objasnio da je do konkretnog problema došlo zbog neuobičajenog ponašanja ino partnera, te da je on, da nije bio pritvoren, mogao da ispuni sve svoje obaveze i oštećeni bi iskoristili svoje aranžmane, a to je potvrđeno i nalazom i mišljenjem sudskih veštaka.

“U konkretnom slučaju iz nalaza i mišljenja veštaka je utvrđeno da, prema računovodstvenoj dokumentaciji, nije evidentirano da je okrivljeni ostvario imovinsku korist na račun društva ‘Konte vita’, naveo je Apelacioni sud u svojoj odluci.

Dodao je da je, takođe, utvrđeno da je privredno društvo okrivljenog imalo potencijal u nerealizovanim čekovima, te da je realno moglo ispuniti sve obaveze prema ino partnerima da nije bilo prekida rada agencije.

“Pri tome klijentima su izdavane priznanice, fiskalni računi, vaučeri što u sklopu sa napred iznetim ukazuje da okrivljeni očigledno ništa nije skrivao niti negirao svoju obavezu prema oštećenima”, napomenuo je sud.

Ukazuje da iako je nesporno je da je njegova agencija primila novac tako i čekove od uplaćenih aranžmana, kao i da veliki broj oštećenih, iako je uplatio turistički aranžman nije mogao da ga koristi, te da su oštećeni pretrpeli štetu, prema stavu sudova “svaki nastanak štete se ne može smatrati krivičnim delom”.

Nakon što je bio uhapšen 2010. godine, Šimpraginoj agenciji je oduzeta dozvola za rad. Mediji su pisali tada da je agencija oštetila vise od 100 građana.

Komentari

Vaš komentar